Beint á efni síðunnar

Röster inom Advania

                      Anna Eldh, Konsult

Arbetade som trainee under 2014-2015 och sedan dess som konsult inom AO Business Process Management i Stockholm.

Vad var det som lockade dig att söka en traineetjänst hos Advania?

På universitetet i Linköping där jag studerade, har Advania ett gott rykte och är mycket synliga ute på skolan. Storleken på företaget är lagom och det kändes mer flexibelt och småskaligt än på andra större konsultföretag jag pratade med. Jag kände också till att Advania har många lokala kontor vilket gör det lättare att flytta inom landet utan att byta jobb. 

“På universitet i Linköping där jag studerade har Advania ett gott rykte och är mycket synliga ute på skolan.” 

Hur fungerar traineeprogrammet på Advania?

Det är upplagt på ett lite annorlunda sätt än många andra traineeprogram, eftersom det är inriktat på ett område inom företaget redan från början. Du väljer vilket spår du är intresserad av och får din fasta tillhörighet i ett affärsområde som konsult. 

Under traineetiden fick jag också möjlighet att lära känna andra delar av företaget och kombinera det med externa kurser och utbildningar. Totalt pågick traineeprogrammet i 12 månader där huvudfokus låg på löpande konsult-uppdrag. 

Vad skulle du ge för rekommendation till andra kvinnor som är nyfikna på it-branschen och Advania?

Det är viktigt att känna att du är tillsatt till en roll eller position på egna meriter och inte för att du är just kvinna. Låt bli att ställa extra höga krav på dig själv, vilket jag tror många kvinnor gör i en bransch där majoriteten är killar. Kanske framförallt när man är nyutexaminerad och därför också ofta är yngre än kollegerna. Fokusera istället på variationen, nya vinklar och kreativa perspektiv som du kan bidra med om du inte är som alla andra i branschen. 

 

Anna Eldh och Eva Candia var traineer 2014-2015. Här är de på plats på Advania
Fall Conference 2015 i Harpa Concert Hall, Reykjavik, Island. 
                      Magnus Wemby, HR-chef

Hur ser du på risker för stressrelaterade sjukdomar och hur arbetar Advania med att förebygga det?

Genom att erbjuda flexibla arbetstider och arbetssätt kan vi underlätta för t ex medarbetare med barn att påverka sitt arbete och kombinera det med familjelivet. Samtidigt säller det högre krav på ledarskap hos våra chefer att upptäcka och sätta stopp i tid. Ett steg till att få bättre kontroll och för att kunna sätta mål är att vi nu undersöker hur vi bättre kan särskilja och mäta sjukskrivningar som är arbetsrelaterade.

“Vi har många dedikerade medarbetare som brinner för sitt arbete och där har vi ett stort ansvar att i tid upptäcka när det övergår till för mycket övertidsarbete och stress.” 

Vägen tillbaka till arbete - hur arbetar vi med att stötta medarbetare som är sjukskrivna för stressrelaterade problem?

Advania utbildar alla chefer i att upptäcka stress och psykisk ohälsa i ett tidigt skede. Det finns också information och vägledning på företagets intranät som är tillgänglig för samtliga medarbetare.

Om man upptäcker stress eller psykisk ohälsa strävar Advania efter att så tidigt som möjligt koppla in professionell hjälp via vår samarbetspartner Previa. Om en medarbetare trots allt sjukskrivs arbetar företaget mycket nära såväl företagshälsovården som sjukvården och försäkringskassan, Vi har givetvis också en löpande kontakt med medarbetaren. Kontakterna hanteras alltid av närmaste chef och HR.

När vi får indikationer på att medarbetaren successivt kan återvända till arbetet strävar vi efter att anpassa arbetsuppgifter och vid behov sätta in stödresurser. Närmaste chef har en aktiv roll i att säkerställa att arbetsbelastningen är rimlig och att medarbetaren gör framsteg.

Även efter att medarbetaren är tillbaka i full tjänstgöring sker löpande uppföljning. I Advanias process för medarbetarsamtal finns stöd för att upptäcka, alternativt följa upp stress och psykisk ohälsa.