Beint á efni síðunnar

Röster om Advania

Medarbetare Fredrik Nilsson och Rania Ibrahim

Fredrik Nilsson, konsult inom Sourcing, har arbetat länge på Advania Sverige och berättar om varför han valt att stanna kvar på företaget. Rania Ibrahim, konsult inom Business Process Management är ny i IT-branschen och gjorde helt nyligen valet att börja sin karriär på Advania Sverige.


Fredrik Nilsson

Vad arbetar du med på Advania och hur länge har du arbetat här?

Jag började 1998 så det närmar sig 20 år men med en liten paus. Jag gjorde en avstickare på några år men sedan valde jag att gå tillbaka till Advania. Jag jobbar som konsult inom legalgruppen som är inriktade mot advokat- och revisionsbyråer. 
 

Vad är det som skiljer kulturen på Advania från andra företag du arbetat på? 

Det kan kanske låta lite klyschigt men kulturen på Advania är verkligen att ha kunden i fokus hela tiden. Jag har upplevt att det i andra företag kan bli för mycket internt fokus och det jag drivs av är relationen med kunden. Det är kul att hjälpa kunden utvecklas och framförallt när man kommit så långt i relationen att vi verkligen agerar rådgivare. 

Vilka är de tre viktigaste anledningarna till att du arbetat här i nästan 20 år?

  1. Trygghet. Om ska jag rannsaka mig själv skulle det nog vara värre för mig att byta jobb än att flytta till en helt ny stad ur ett trygghetsperspektiv.
  2. Medarbetarna. Man tillbringar ju mer tid med dem i veckorna än med familjen hemma. Jag kan alltid räkna med att alla ställer upp och hjälper varandra.
  3. Projekten och uppdragen. Självklart är det jätteviktigt att det är roliga och spännande uppdrag.

 

Vad skulle du ge för råd till Rania som är relativt nyanställd för att hon ska trivas och snabbt komma in i företaget och vår kultur?

Att hitta en eller flera mentorer. När jag började här fanns det inte formaliserat med mentorskap, men jag hittade några lite mer erfarna kollegor som jag fick förtroende för och som hjälpte mig mycket i början. 

Rania Ibrahim

Vad arbetar du med på Advania och hur länge har du arbetat här? 

Sedan hösten 2017. Jag är trainee och anställd som Business Consultant.  Där arbetar jag just nu mycket med nya dataskyddsförordningen, GDPR, både internt och hos kund. Framförallt jobbar jag med utbildningar och leder workshops men har provat på även uppdrag som testledare.

Vad fick dig att välja en anställning här istället för på något annat företag?

Framförallt två saker - Precis som Fredrik säger gillar jag vårt starka kundfokus och sen har jag mycket frihet under eget ansvar vilket passar mig perfekt.

Vad skulle du vilja ha för hjälp eller stöd för att snabbt bli varm i kläderna och trivas?

För mig är det viktigt att känna att jag inte blir lämnad ­ensam. Jag har två mentorer från olika delar av organisationen vilket är jättebra och har lett till ett nätverk både inom min grupp och utanför.

Varför tycker du att Advania behöver fler unga, nyexaminerade och kvinnor som konsulter?

Mer mångfald betyder ju ett bredare perspektiv på olika frågor och fler infallsvinklar. Unga nyexade är ofta hungriga på att visa vad vi kan och vill visa att vi kommer med ny och färsk kunskap som kommer till användning. 

  

Supermiljöbilarna

Vi ville ta reda på om Advania är på rätt väg i satsningen på att skifta vår tjänstebilsflotta till fossilfria bränslen. Därför tog vi kontakt med Mattias Goldman, CEO på den gröna liberala tankesmedjan Fores som driver sekretariatet för ett minskat fossilberoende i transportsektorn.


 

Varför är det viktigt för företag att förbättra miljöprestandan på sina tjänstebilar?

Det finns tre viktiga skäl till det:

  1. Transporterna är en av de största och dessutom snabbast ökande källorna till klimatpåverkan i Sverige.
  2. Dessutom köps en klar majoritet av alla nya bilar av juridiska personer som därför har stor möjlighet att vara pådrivande i skiftet mot supermiljöbilar. Efter några år hamnar dessa bilar på andrahandsmarknaden och hjälper till att ställa om hela bilparken.
  3. Den tredje anledningen är det viktiga symbolvärdet det innebär att en säljare eller annan representant från företaget kommer till en kund med en elbil. Det visar att man som företag lever som man lär och att man bryr sig om och på riktigt tar ansvar för att nå målen på fossilfri fordonsflotta.

Hur går det då för Sverige i stort att nå målen på fossilfria transporter?

Det är ett stort intresse från företag och det händer mycket nu. Det kommer ett stort utbud av nya modeller av elbilar med lång räckvidd samtidigt som nya styrmedel införs; bonusmalus-systemet från 1/7 där supermiljöbilar blir ytter­ligare ekonomiskt fördelaktiga för föraren och laddahemma­bidrag där man som privatperson får subventioner för att kunna ladda hemma.

Det visar att man som företag lever som man lär och att man bryr sig om och på riktigt tar ansvar för att nå målen på fossilfri fordonsflotta.

- Mattias Goldman, CEO Fores

Vilka trösklar finns?

Det finns fortfarande den mentala tröskeln där många fortfarande tror att laddbara bilar innebär extra krångel och bekymmer med t ex räckvidden. Då är det viktigt att sprida goda exempel, visa på att det inte alls är krångligt och få fler att våga prova.

Laddinfrastrukturen är fortfarande ett hinder, inte minst i flerbostadshus eller om man behöver ladda på jobbet.

Sen är många bilister väldigt märkestrogna och lite konservativa i sitt val av bil men de närmaste åren kommer bli ett stort genombrott då många traditionellt starka tjänstebilsmärken kommer med elbilar.

Enligt siffror från Rise Victoria ICT är idag ca 10 % av förmånsbilarna i Sverige helt eller delvis ­eldrivna. År 2017 bestod 38 % av Advanias tjänste­bils­flotta utav rena elbilar, samt elhybrider. Vad tycker du om det?

Att en dryg tredjedel består utav supermiljöbilar är ett jättebra resultat. Utvecklingen går snabbt nu, så om ett år kommer jag inte att vara lika imponerad. Min rekommendation är att inte luta er tillbaka, utan istället fortsätta att driva på omställningen.

  

Maxx Glans, Captain på Advania

Maxx Glans är en av konsultcheferna på Advania Sverige som regelbundet anordnar battles för konsulterna.


Under några intensiva timmar hjälps man åt att ge feedback, hitta nya vinklar på problem och gemensamt ta fram den bästa lösningen för kunden.” 

Vad är battling och varför är det bra? 

Som konsult och inhyrd expert på sitt område kan man ibland sakna någon annan sakkunnig att bolla frågor med eller ta hjälp från. För några år sedan startade vi ett koncept som bygger på att två eller flera konsulter samlas runt ett verkligt kundfall och genomför ett ”battle” tillsammans med konsulten som ansvarar för kunden. Under några intensiva timmar hjälps man åt att ge feedback, hitta nya vinklar på problem och gemensamt ta fram den bästa lösningen för kunden. 
Konsulten får feedback och lyfts av sina kollegor, vilka ofta är de som har lämplig kompetens och möjlighet att ge relevant återkoppling. Övriga konsulter lär sig och utvecklas tillsammans och kunden får den absolut bästa lösningen på ett effektivt sätt. 

Vad kommer begreppet battle ifrån? 

Vi ville hitta ett namn med en positiv koppling och tyckte det var svårt att hitta något bättre än battle som vi hade som arbetsnamn när vi tog fram själva konceptet. Det är ju ingen site review eller revision som kan ge en negativ känsla av att någon är där för att granska.

  

HH Ferries

En av Advanias kunder är HH Ferries som sedan många år outsourcat sin IT-drift till oss. Anders Ljung, IT-samordnare på HH Ferries, har under 2017 anlitat Advanias säkerhetskonsulter för att anpassa verksamheten till den kommande lagstiftningen om utökat dataskydd.


 

Hur berörs HH Ferries av det kommande GDPR direktivet?

Vi påverkas mycket, både internt eftersom vi är runt 800 anställda som ”går under” olika avtal i Sverige och i Danmark,  och externt eftersom vi ”lever på” våra kunders resande och inköp ombord. Detta gör att vi måste uppdatera och förändra både vårt manuella arbete och våra IT-system. Vi ska också kunna ge feedback på frågor och uppfylla alla de krav som GDPR ställer. 

Hur har ni valt att arbeta med det internt? Vad gör Advania för att hjälpa till? 

Vi har två projektgrupper som jag leder. En berör tekniken där Advania är vår externa partner och en berör juridiken där vår advokatbyrå Vinge är partner. 

Advania och Vinge har i uppdrag att leda oss i rätt riktning och i rätt ordning. Detta för att kunna prioritera rätt så att de kritiska punkterna åtgärdas först och de mindre akuta därefter. Tiden är knapp och det är väl optimistiskt att tro att vi kommer vara färdiga till 100 % den 25 maj.

Var finns de stora utmaningarna med att anpassa sig till de nya kraven? 

Att hitta samtliga uppgifter som ”går under” GDPR. Att få organisationen att prioritera arbetet. Det har för vår del gått riktigt bra, så långt.
Att få igång en fungerade förvaltningsorganisation som ska fungera efter 25 maj. Där kommer det behövas mer resurser.

Vad blir fördelarna för er och era kunder med GDPR? 

Fördelen för vår egen räkning är framförallt att systemen blir rensade och vi får en bra och komplett överblick över våra system. När vi har en förvaltningsorganisation igång så kommer vår framtida IT-utveckling både organisatoriskt och kostnadsmässigt bli bättre. Våra kunder kommer i framtiden få bättre och mer riktad reklam/information från oss. 

Något annat du vill passa på att förmedla med koppling till GDPR? 

Det känns betryggande att vi startade projektet redan förra våren eftersom den stora utmaningen har varit att få med både ledningen och hela organisationen vilket tar tid. Det har även tagit tid att förstå GDPR.