Beint á efni síðunnar

Hållbar leverantörskedja

Krav och uppföljning av leverantörskedjan

De partners Advania samarbetar med i den affärsdrivande verksamheten kan i huvudsak delas upp i distributörer, tillverkare av hårdvara och mjukvara eller tjänsteleverantörer. De flesta partners är stora multinationella företag och verkar i en komplex, global leverantörskedja som kan bestå av hundratals aktörer som levererar råvaror och komponenter.

Kundkrav på socialt ansvarstagande för leverantörskedjan, har på den svenska marknaden seglat upp som en av de viktigaste frågorna och inom it-branschen anses offentlig sektor i de nordiska länderna vara föregångare även internationellt och ledande i att ställa krav på detta. Det är samtidigt en av de svåraste utmaningarna branschen står inför eftersom det är en global bransch med en lång kedja av leverantörer över världen.

Hur vi ställer krav

2015 uppdaterade vi vår uppförandekod och valde då att ställa oss bakom ramverket i Global Compact och deras 10 principer runt mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption  samt komplettera dessa med ett ställningstagande runt konfliktmineraler. Vi kommer under 2017 signera Global Compact. Uppförandekoden omfattar både våra medarbetare och våra partners som förväntas ställa sig bakom principerna i Global Compact.

Sedan koden uppdaterades pågår ett löpande arbete att screena våra befintliga partners, ta del av deras uppförandekod och arbete med leverantörskedjan i syfte att säkerställa att omfattningen på det arbetet motsvarar nivån i Global Compact. Vi har hittills fokuserat på våra 18 största partners och säkerställt att de har en uppförandekod samt ett eget pågående arbete med att ställa krav och följa upp arbetet med miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i sin leverantörskedja. För nya partners har vi tagit fram en process för att kvalificera deras arbete med leverantörskedjan innan vi påbörjar ett samarbete.  

GRI Index

G4-12  G4-13  G4-EN 32  G4-56  G4-LA 14  G4-HR 10

 

Tillbaka till Advania.se